Regulamin

REGULAMIN


1. Wstęp

Regulamin określa zasady zamieszczania wpisów w serwisie Cennik-Przeprowadzek.pl oraz kwestie pokrewne związane z działaniem wyżej wymienionego serwisu.

2. Słowniczek

Cennik-Przeprowadzek.pl - serwis - katalog firm przeprowadzkowych dostępny pod adresem internetowym http://www.Cennik-Przeprowadzek.pl
Firma przeprowadzkowa - osoba prawna - przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze przeprowadzek, transportu.
Użytkownik - osoba korzystająca z zasobów serwisu Cennik-Przeprowadzek.pl
Wpis - forma prezentacji danej firmy w serwisie Cennik-Przeprowadzek.pl

3. Wpisy


1.Wpisy są płatne lub darmowe w zależności od rodzaju oraz cennika obowiązującego w danej chwili.
2. Dodanie wpisu polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem: http://Cennik-Przeprowadzek.pl/dodaj_firme/
3. Firma ma obowiązek dodania prawdziwych danych pod rygorem natychmiastowego usunięcia wpisu przez Administratora.
4. Efektem dodania wpisu jest utworzenie strony wizytówki dla dodanej firmy.
5. Każdy dodany wpis podlega aktywacji poprzez otrzymanie maila i postępowanie według dalszej instrukcji.
6. Aktualnie po dodaniu wpisu firmy możliwość edycji danych posiada tylko Administrator. W razie potrzeby modyfikacji danych prosimy o kontakt pod adresem. zapytanie@Cennik-Przeprowadzek.pl
7. Rodzaje wpisów mogą podlegać zmianie, co do długości ich trwania oraz treści.
8. Firma przeprowadzkowa w momencie dodania wpisu akceptuje politykę prywatności regulamin serwisu oraz oświadcza, że jest uprawniona to posiadania zamieszczonych znaków towarowych, znaków firmowych.


4. Opłaty


1. Administrator ma prawo do umieszczania reklam - wpisów bez uiszczonej opłaty wówczas, gdy uważa to za słuszne.
2. Opłata za wpis podstawowy wynosi 0 zł, za wpis wyróżniony wynosi 200 zł brutto.
Ceny wyświetlania reklam wynoszą 2-6 zł za dzień w zależności od formy reklamy. Więcej informacji można znaleźć na pod stronie "reklama".

5. Prawa i obowiązki usługobiorcy


1. Firma dodająca wpis zobowiązuje się do zamieszczania prawdziwych danych. W razie ich zmiany ma obowiązek powiadomić o tym Administratora, który naniesie odpowiednie zmiany
2. Firma ma prawo w dowolnym momencie poprosić o zmianę lub usunięcie danych widocznych na stronie wizytówce danej Firmy.
3. Rozwiązanie umowy przez firmę przed upływem okresu trwania reklamy nie prowadzi do zwrotu poniesionych kosztów.
4. Firma zamieszczając swoje dane w serwisie akceptuję politykę prywatności oraz regulamin. Podstawowe postanowienia na które Firma wyraża zgodę na:
a) udostępnienie oraz prezentacja danych w serwisie
b) przesyłanie drogą elektroniczną (na podany przez Firmę e-mail) wiadomości o charakterze handlowym
c) przetwarzanie danych przez serwis Cennik-Przeprowadzek.pl na zasadach określonych przepisami Ustawy zgodnie z Ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)
d) przetwarzanie, gromadzenie, oraz wykorzystywanie przez serwis Cennik-Przeprowadzek.pl danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych oraz innych zgodnie z Polityką Prywatności serwisu Cennik-Przeprowadzek.pl oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133 poz. 883) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204) o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
5. Firma zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem, oraz ogólnie uznawaną netykietą Internetu.

6. Prawa i obowiązki usługodawcy

1. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl zastrzega sobie prawo do usuwania bez podawania przyczyny zamieszczonych przez Firmy treści - przede wszystkim tych uznawanych za obraźliwe bądź naruszające prawo.
2. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały zamieszczone przez Firmy w ramach dodawania wpisu oraz reklamy sponsorowanej.
3. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl zastrzega sobie prawo w sytuacji wyjątkowej do usunięcia wpisu firmy naruszającego regulamin serwisu bez zwrotu poniesionych kosztów.
4. Administrator zastrzega prawo do wprowadzania drobnych korekt szczególnie - ortograficznych do danych podawanych przez daną firmę.

 

7. Prawa i obowiązki użytkownika


1.Użytkownik serwisu zobowiązany jest do obiektywnej oceny usług oferowanych przez Firmę z których korzystał.
2. Użytkownik ma prawo do oceny firmy raz w miesiącu.
3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z serwisu zgodnie z prawem oraz ogólnymi zasadami użytkowania Internetu.
4. Użytkownik dodając ocenę zobowiązuje się że zapoznał i zaakceptował treść regulaminu.

 

8. Wyłączenie odpowiedzialności


1. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl nie ponosi odpowiedzialności za oceny użytkowników. Wszelkie spory będą rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez udziału właściciela serwisu. Ujawnienie danych stron może nastąpić na mocy decyzji odpowiednich organów.
2. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość, rodzaj, cenę i bezpieczeństwo wykonywanych usług oferowanych przez Firmy widoczne w katalogu Cennik-Przeprowadzek.pl
3. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl nie jest pośrednikiem pomiędzy Firmami a potencjalnymi klientami i nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat. Wszelkie nieporozumienia pomiędzy potencjalnymi klientami a Firmami zamieszczonymi w serwisie są rozwiązywane bez udziału Cennik-Przeprowadzek.pl.
4. Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług hostingodawców, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

9. Prawa autorskie


1. Logo, treść serwisu, elementy graficzne Cennik-Przeprowadzek.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 04 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późniejszymi zmianami). Kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek fragmentów Cennik-Przeprowadzek.plbez zgody właściciela jest nielegalne i zabronione.

10. Postanowienia końcowe


Serwis Cennik-Przeprowadzek.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w treści regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie chroni przed obowiązywaniem postanowień w nim zawartych. Każdą firmę obowiązuje aktualna treść regulaminu.
W przypadku braku akceptacji regulaminu w postaci aktualnej Firma ma możliwość natychmiastowej rezygnacji z korzystania z usług Cennik-Przeprowadzek.pl Ostatecznie prowadzi to do usunięcia informacji na temat Firmy z serwisu.
W razie wątpliwości prosimy pisać na zapytanie@Cennik-Przeprowadzek.pl